Catharinakapel

“Cure en care in de Middeleeuwen op de Veluwe”, lezing door mevr. prof. Santing in de Catharinakapel.