(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Wist u dat ...

de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo onder het motto "Kennis van het verleden geeft zicht op de toekomst" inzicht in dat verleden geeft door:

Het oprichten en in stand houden van werkgroepen om aan het motto vorm te geven,

- om er een paar te noemen: Archeologie, Documentatie, Dialect & Folklore en Genealogie.

Het aanbieden van lezingen en excursies,

- tenzij anders aangegeven de lezingen "vrij entree" kennen,

Het uitbrengen van een verenigingsblad dat elke 3 maanden verschijnt,

- met de titel "Van 't Erf van Ermel" en dat steeds rijkelijk gevuld is

- met een scala aan onderwerpen in relatie tot de historie van het dorp.

- met een index om oude uitgaven op een zoekterm te bevragen.

Het, naast deze website, in de lucht hebben en houden van een genealogie-site en meerdere digitale beeldbanken,

- via deze websites ook op de inhoud gereageerd kan worden.

Voor al deze werkzaamheden op een groot aantal vrijwilligers een beroep mag worden gedaan,

- en waar door u, gezien de veelheid aan vaardigheden waarop een beroep moet kunnen worden gedaan, een passend steentje aan bij zou kunnen worden gedragen.

Het eenvoudig kunnen vinden van de contacten naar het bestuur en de diverse werkgroepen,

- en er een directe reactie naar de vertegenwoordiger van uw keuze, rechtstreeks via een web formulier, kan worden verstuurd.

Doen!