Dagelijks bestuur
Voorzitter S. (Steven) van Loo contact
Secretaris

S. (Sandra) Schriever

contact
Penningmeester

D. (Dick) Postma

J.  (Jan) Odding

contact
Algemene leden bestuur
Webbeheerder E. (Egbert) Vonkeman contact
Coördinatie lezingen/excursies N. (Nely) Klarenbeek contact
J. (Jan) Bisschop  
(wkgp genealogie) H. (Hans) Gerards contact
(wkgp documentatie) A. (Aristien) Egbertzen contact
     
Ledenadministratie
  C. (Cobi) Deerenberg-Wassink contact

 Het doel van de vereniging is:

De kennis van de historie van Ermelo bevorderen

Dit doel wordt bereikt door:
  • het houden van lezingen, het organiseren van exposities en excursies;
  • het bevorderen van onderzoek op historisch gebied;
  • het samenwerken met personen, instellingen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven.

De Vereniging Historisch Ermeloo

In 1976 vatte de heer A. R. van der Graaf, destijds tandarts in Ermelo, het plan op een oudheidkundige vereniging op te richten. Op 7 september van dat jaar nodigde hij een aantal Ermeloërs uit om hierover van gedachten te wisselen. Ook aanwezig was de heer Kruiswijk Jansen van het Gelders Oudheidkundig Contact. Hij gaf informatie over wat er zoal komt kijken bij de oprichting van een dergelijke vereniging.

Het vervolg was een openbare bijeenkomst in "De Hoeve" waar zoveel mensen aanwezig waren dat met een gerust hart besloten kon worden tot oprichting van een vereniging. Een voorlopig bestuur werd gevormd. De vaststelling van de statuten vergde enige tijd. Op 16 februari 1978 was het zover dat ze officieel werden vastgelegd door een notaris. Deze datum is sindsdien aangemerkt als de datum van oprichting.

Voormalig voorzitter H. J. van Beek ( 2005) was bij leven erelid van de vereniging.

De vereniging streeft ernaar de belangstelling voor onderwerpen die binnen de doelstelling bestaat extra aandacht te geven door het installeren en ondersteunen van werkgroepen.

Archeologie

De Werkgroep Archeologie is een groep leden van de vereniging die zich binnen de gemeente Ermelo actief bezighoudt met archeologie.

Dialect en Folklore

"Praoten zo as wulie van oudsher 'ewent 'eweest bin".

Genealogie

Na een oproep tijdens de algemene ledenvergadering 2012 is de Werkgroep Genealogie gevormd.

Documentatie

De werkgroep Documentatie houdt zich bezig met het digitaliseren van oude informatiedragers zoals boeken, dia’s, foto’s en filmmateriaal, maar ook geluidsopnames.

Open Monumentendag Ermelo

Organiseert jaarlijks de Ermelose editie vande Nationale Monumentendag.

2022 05 30 groepDe Werkgroep Dialect en Folklore heeft als doel het levend houden en onder de aandacht brengen van het Ermelose dialect en de klederdracht van de afgelopen 200 jaar. Dit doet zij door het maandelijks samenkomen om kennis en vaardigheid op beide gebieden te onderhouden en zich voor te bereiden op optredens tijdens lokale en overige evenementen.
 

Dialect? Ja,dialect. Tot nu toe kon je het lezen maar...het horen uitspreken geeft mogelijk iets meer beleving. De werkgroep Dialect en Folklore start vandaag met deze nieuwe rubriek.Om te beginnen heeft Steven van Loo het spits afgebeten en........ ,

naast een introductie van deze rubriek twee "vurhoaltjes in'esproken". Mocht u de tekst in dialect dan wel in ABN mee willen lezen dan kan dat ook.

Zoekt u de herkomst van uw Ermelose familie?

De werkgroep genealogie brengt mensen in kaart die in Ermelo zijn geboren, getrouwd, overleden en in Ermelo hebben gewoond. Het gaat om ca. de laatste twee eeuwen.

Onze vereniging heeft voor de genealogische informatie van de Ermelose bevolking een aparte website ingericht. Deze website bevat een openbare en een besloten gedeelte. In het openbare gedeelte kan iedereen de feitelijke gegevens, zoals geboortedatum, huwelijksdatum, overlijdensdatum, adres en beroep raadplegen. In het besloten gedeelte zijn ook de documenten, zoals advertenties, akten, foto’s en krantenartikelen in te zien. Alleen onze leden hebben na een registratie toegang tot het besloten gedeelte. Regelmatig wordt de website aangevuld met nieuwe informatie.

Ga voor meer informatie naar:

  • de website voor het openbare gedeelte.
  • de registratie voor het besloten gedeelte. Bij registratie uw naam(zoals bij ons ingeschreven) en uw lidmaatschapsnummer invoeren.
  • het inloggen voor het besloten gedeelte, indien al geregistreerd.

De werkgroep Documentatie houdt zich bezig met het digitaliseren van oude informatiedragers zoals boeken, dia’s, foto’s en filmmateriaal, maar ook geluidsopnames.

De werkgroep publiceert het materiaal in een aantal beeldbanken. Deze zijn via deze website toegankelijk middels Beeldbanken het menu boven deze pagina.  

{slider Even voorstellen|closed}

Hierdoor kunnen deze informatiedragers door de computer “gelezen” worden. Ook kunnen ze door meerdere mensen op verschillende plaatsen worden geraadpleegd.

In februari 2015 zijn we van start gegaan. Momenteel zijn er 8 werkgroepleden, maar bij zo’n enorme klus als deze kunnen we nog best een aantal extra handen gebruiken.

 

Vindt u het leuk om alleen of met meerdere personen samen een deel van dit werk te doen meldt u zich dan aan bij Theo Koster. We zullen u met open armen ontvangen!

  logo 1

 

 

Leden werkgroep documentatie:

Aristien Egbertzen – contact

Henk Esselink

Hans Gerards

Jan Kamphorst

Bep Koopmans

Frans Koks

Luuk Mensonides

Egbert Vonkeman

Jeanette Voskuyl

Hans van der Werff

Gerard Heemskerk

missing link

banken

Bewaren

Bewaren

Bewaren

In de periode vanaf begin maart 2020 waarin ook Nederland, net als de hele wereld, te maken heeft gekregen met het Coronavirus vielen alle voorgenomen bijeenkomsten af. Voor de leden geen lezingen en of excursies en voor het bestuur en de werkgroepen alles op een laag pitje.

Om toch invulling aan het programma voor de leden te geven heeft het bestuur zich voorgenomen om via de openstaande digitale wegen, het Inernet en e-mail, de leden informatie te bieden.