Op 18 december 2019, tijdens de Eindejaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de OVE in "de Hoeve", werd door Steven van Loo stil gestaan bij de zaken die dit jaar hebben gekenmerkt. Afsluitend daaraan gaf hij, gekleed in een passende outfit, een voordracht in de vorm van een Oudejaarsverhaal, dat hij vanuit het Drents naar het Armeloos had vertaald. Zie, maar luister vooral naar de bijgaande video.