De komst van de nationale canon heeft in veel plaatsen geleid tot het samen- stellen van een lokale canon. De Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" heeft het initiatief genomen een historische canon van Ermelo te maken. Er is samengewerkt met de Oudheidkamer Ermelo en het Natuur- en Milieuplatform Ermelo.

Een werkgroep, bestaande uit Joop Artz, Hans Gerards, Wilko Kamphorst, Theo van der Meulen, Roel van Netten(†), Jan Scholten, Gert Schuurman en Peter Yska hebben de canon samengesteld. De canon is een tijdreis langs de 35 belangrijkste personen en gebeurtenissen uit het verleden die Ermelo hebben gemaakt tot het dorp waarin we nu leven.

De onderwerpen variëren van grafheuvels, de buurtschap Drie, Ds. Witteveen, de kazernes tot toerisme en zorginstellingen. De Ermelose canon is in beweging. Belangrijke toekomstige gebeurtenissen kunnen worden toegevoegd.

Op deze website is de canon van de gemeente Ermelo te vinden.