Op woensdag 21 februari j.l. heeft, tijdens een sfeervolle bijeenkomst in een goed bezette Oude Kerk, de vereniging het boek "Rond Ermel's Kerk" gepresenteerd.

Het boek, onder redactie van emeritus-predikant Ds. Vroegindeweij samengesteld, werd door hemzelf in een duidelijke presentatie toegelicht. Bij het uitreiken van de presentexemplaren aan degenen die een bijdrage aan het boek hebben geleverd was er een extra verrassing. Nadat de voorzitter aan burgemeester Baars zijn exemplaar uitreikte en hem niet alleen gelukwenste met dit boek, maar tevens met zijn verjaardag, werd de burgemeester door alle aanwezigen in koor op de alom bekende wijze toegezongen.

In hoge mate sfeerbepalend was de muzikale omlijsting van het geheel door orgelspel op zowel het grote Bätz- als ook het kleinere Secretaireorgel en zang met pianobegeleiding.

Na afloop konden in de vestibule, tussen de kerk en de Hoeve, de aanwezige verenigingsleden een exemplaar in ontvangst nemen. Dat dit tot een gezellige opstopping leidde en de kerk maar zeer geleidelijk kon worden verlaten is ook op de foto's goed te zien.

Zie verder ook het volgende artikel.

Een artikel van Gert Hofsink in Ermelo.nu

startpicturesFotografie: Egbert Vonkeman

startpicturesVan Jan de Roo mochten we ook
een mooie serie foto's ontvangen, waarvan we u hier een mooie doorsnede kunnen tonen.