Foto's van de Algemene Leden Vergeadering die op 21 maart j.l. werd gehouden.

Na de ALV werd door Ds Verbaan de lezing "Religieuze Ruilverkaveling" gehouden.

startpictures

 

 

 

 

 

 

 

De foto's zijn van Egbert Vonkeman en Pieter Blokland