Genealogie

Na een oproep tijdens de algemene ledenvergadering 2012 is de werkgroep Genealogie gevormd. Bij de start begon de groep met 10 werkgroep leden.

Op basis van diverse disciplines als genealogie, fotobewerking, computer- en netwerkvaardigheid enerzijds en een basisplan met taakverdeling en volgtijdelijkheid van de werkzaamheden werd begonnen.

genealogie ermeloDe website is publiekelijk toegankelijk met dien verstande dat de leden van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" zich op basis van hun lidmaatschap kunnen registreren waardoor zij enkle extra mogelijkheden hebben zoals het kunnen  inzien van de documenten en enkele uitgebreidere informatie-opties.

Bij de registratie dienen de naam (waaronder bij de vereniging is ingeschreven) en het lidnummer correct te worden ingevoerd. Registreren.

Indien al geregistreerd .... Inloggen.

De werkgroep heeft een bliksemstart kunnen maken doordat Trynke Elbertsen- Hoekstra een kopie van haar genealogische verzameling, die als basis wordt gebruikt, ter beschikking heeft gesteld.

De uiteindelijke bedoeling is het om in genealogische vorm een overzicht (databank) aan te kunnen bieden waarin de bevolking van Ermelo - binnen de huidige gemeentegrens - van de laatste ca. twee eeuwen is opgenomen. Daaronder wordt verstaan: "alle personen die binnen de genoemde gemeentegrens en/of geboren, en/of gehuwd en/of overleden zijn. Bij het aanbieden van de informatie wordt er voor gezorgd dat alle informatie van bronmateriaal wordt voorzien. Dat is dan ook de reden dat de vulling van de databank weliswaar gestaag maar niet snel verloopt. Er is begonnen met het beschrijven van de huwelijkspartners (Ermelo) van 1922 en daarna terug in de tijd ( 1921, 1920 enz).

 

Naar de website

Aan de hand van ingewonnen informatie hebben we een doorzoekbare index voor u samengesteld van personen die zijn begraven op de begraafplaats De Kruiskamp, in de periode van 1884 tot en met 1917.

De index is ondergebracht binnen de website genealogie-ermeloo.nl