Met het uitgeven van de eerste Nieuwsbrief (okt 2017) is de service op het gebied van informatieverstrekking dan ook een feit en kunnen de leden met enige regelmaat een vervolg daarop verwachten.Een substantieel deel van de leden heeft zich met e-mailadres bij de vereniging bekendgesteld.

Behoort u hier niet toe dan stellen we u in de gelegenheid om dit met terugwerkende kracht te doen en bieden we onderstaand formulier aan.

Het kan ook voor komen dat u tussentijds van telecom aanbieder bent gewisseld. Het kan dan zijn dat een eerder verstrekt e-mailadres niet meer bestaat dan wel in onbruik is geraakt. Ook in dat geval verzoeken we u om uw actuele e-mailadres aan ons kenbaar te maken via dit formulier.

De ledenlijst berust bij onze ledenadministratie.

Mocht u vooraf aan het invullen van onderstaand formulier nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot de ledenadministratie.

 

Bij voorbaat dank.

 

.

Powered by BreezingForms