De jaarlijkse Open Monumentendag is voorbij.

U kunt echter nog nagenieten met de plaatjes!

Zie daarvoor de website omd-ermeloo.nu.

omd2019 watisdit