Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851ND Ermelo
Aanvang 19:30 uur

Voor de pauze wordt de algemene ledenvergadering gehouden. U krijgt een overzicht van de evenementen en financiën van het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2018.

 Jaarverslag 2017 pdf         Notulen ALV 2017 pdf

De kascommissie heeft de financiële stukken doorgenomen en zal verslag doen van haar bevindingen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging. 

Er is een drietal bestuursleden aftredend: Henk Loedeman, Theo Koster en Egbert Vonkeman. Deze 3 bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Theo stelt zich echter voor één jaar herkiesbaar. Coördinatoren van werkgroepen zijn  tevens bestuurslid, zij hebben veel activiteiten. In de vereniging is een aantal werkgroepen actief:

Archeologie, Automatisering, Dialect en Folklore, isingDocumentatie, beeld en geluid, Genealogie, Grafmonumenten en Open Monumentendag. Mocht u interesse hebben in de deelname aan een werkgroep, laat het ons weten.

Om de vereniging financieel "gezond" te houden, zal ook een voorstel voor contributieverhoging worden gedaan.

Na de pauze wordt een presentatie gehouden over de schoolplaten van J. H. Isings, met als titel:

"Wie kent de 43 historische schoolplaten van Isings nog?" Toen de huidige 60-80 jarigen nog op de lagere school zaten, werden de wandplaten van Isings als lesmethode gebruikt voor vaderlandse geschiedenis.

Deze presentatie laat een aantal originele schoolplaten zien. De vaderlandse geschiedenis wordt erbij verteld.