Beste leden,                                                                                  

Een aantal van u heeft inmiddels kunnen lezen in het boek: "Rond Ermel's Kerk", anderen krijgen het boek binnenkort thuisbezorgd.

Bij het boek is een brief toegevoegd. Helaas is bij de vermelding van het bankrekeningnummer van de vereniging een fout gemaakt.

Het bankrekeningnummer moet zijn: Rabobank: NL11RABO0387737375

U kunt uw bijdrage eventueel overmaken op dit bankrekeningnummer t.n.v. Penningmeester Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"

onder vermelding van Bijdrage 40-jarig jubileum 2018.

Alvast hartelijk dank!

Sandra Schriever,
Secretaris