In de afgelopen ledenvergadering is de contributie voor het lopende jaar wederom vastgesteld.

Het nieuwe contributiebedrag voor het jaar 2018 bedraagt:

€ 20,00 voor leden wonend in Nederland, wonend buiten Nederland € 25,00 (wegens (hogere) portokosten)
 
* Als u de contributie 2018 nog niet betaald heeft, wilt u dan het nieuwe contributiebedrag overmaken op

bankrekeningnummer NL11RABO0387737375
t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.

* Als u al eerder het oude contributiebedrag betaald heeft, wilt u dan aanvullend een bedrag van € 5,00 overmaken op bovenvermeld bankrekeningnummer

Het is mogelijk meer dan de verschuldigde contributie over te maken, het meerdere wordt dan als gift verwerkt.

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo

Gertjan van Assen
penningmeester