Afgelopen week ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Gert Nijeboer.

Gert was sinds 2011 lid van de vereniging. In de afgelopen decembermaand heeft hij zich nog weer vol voor de vereniging ingezet. Hij was lid van de werkgroep Dialect en Folklore en vervulde daar de functie van secretaris. Ook verrichtte hij veel werk bij de uitgifte van Van ’t Erf van Ermel. Hij hielp mee het verenigingsblad verzendklaar te maken en ging daarna, samen met Henk Loedeman, de enveloppen bij de bezorgers rondbrengen. Zelf was hij ook bezorger.

De vereniging zal de betrokkenheid, inzet en energie van Gert missen.