Uw e-mailadres doorgeven

 Zorgt u voor registratie van uw e-mailadres bij onze ledenadministratie. Dit is om meerdere redenen van belang:

  1. Wij kunnen u via de e-mail sneller op de hoogte stellen van bijvoorbeeld uitnodigingen voor lezingen en excursies. U wordt niet overladen met ditjes en datjes.
  2. Als vereniging kunnen we de papieren correspondentie naar onze leden tot een minimum beperken. Dit bespaart kosten. Dat geldt niet voor ons verenigingsblad, die blijft er als papieren versie.

Het is geen verplichting om uw e-mailadres door te geven. De verenigingscorrespondentie blijven wij dan op papier toezenden. Wij bewaken uw privacy, uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt.

Geeft u uw e-mailadres door aan de ledenadministratie

Vermeldt hierin uw adresgegevens en / of uw lidmaatschapsnummer, zodat wij zeker weten dat het e-mailadres bij de juiste persoon wordt vermeld in onze administratie.

E-mailadres al bij ons bekend? 

Het kan zijn dat uw e-mailadres door u is gewijzigd, geeft u dan uw nieuwe e-mailadres ook via bovenvermelde wijze aan ons door.

Het bestuur