Ook nr 90 van "Van 't Erf van Ermel" is in de Index geregistreerd!nr90 opgenomen

Door  :   Evert de Graaf rehobothkerk
Datum  :   13 december 2019
Tijd  :   aanvang 19.30 uur
Toegang  :   Gratis
Lokatie  :   Rehoboth kerk, Dirkstaalweg 43, 3851LH  Ermelo
Organisatie :   OV-Ermeloo en museum het Pakhuis 

 

Onze voorzitter Steven van Loo spreekt de vrijwilligers van de vereniging toe bij een 'oudejaarsbijeenkomst' die belegd werd in de Hoeve bij de Oude Kerk.

Even een korte terugblik op een mooi moment. Korenmolen de Koe kreeg haar nieuwe kap.

Op 21 februari is het jubileumboek “Rond Ermel’s Kerk” gepresenteerd. In verband met het 40-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” krijgen alle leden het boek aangeboden.

Van dit evenement zijn nu de foto's te zien via twee door Egbert Vonkeman gemaakte Picasa-albums.

De foto's in deel 1 zijn geleverd door anderen , die in deel 2 door Egbert.

Deel 1

Deel 2

Donderdagavond 21 september was het dan zover, de eerste lezing van de vereniging van het seizoen. Hierbij de foto's.

Iedereen kent haar zonder haar te kennen...
(Bron: www.deboekverkoopers.nl) We wisten niet eens dat ze nog leefde...
Het gewone Vietnamese meisje dat van het ene op het andere moment wereldberoemd werd vanwege de foto die van haar werd genomen op één van de zwartste dagen van haar leven.

Een impressie van de lezing in de vorm van een Picasa abum van Egbert Vonkeman.

Lezing en fotopresentatie
Door       : Piet Jan Tuinema en Dick van Wijngaarden
Datum    : Donderdag 26 september 2019
Aanvang : 19.30 uur
Plaats    : De Immanuelkerk, Stationsstraat 137, Ermelo

Het nieuwe seizoen met interessante lezingen en excursies van de Oudheidkundige Vereniging begint met een presentatie door Piet Jan Tuinema en Dick van Wijngaarden, beiden lid van de museumcommissie van Veldwijk en suppoost in museum Parkzicht in Ermelo. Heden ten dage onderdeel van GGz Centraal.

lees verder pdf

 

28 april jl heeft Tjeerd Oenema zijn boek "Reijer de Boer en zijn twee Johanna's" gepresenteerd.

28 april, aanstaande zaterdag, is een rondleiding over het landgoed Staverden. De convocatie gaat hierbij.....

... het is begin september 1976 - om precies te zijn, dinsdagavond de zevende om acht uur 's avonds - als veertien genodigden zich op de Prinsesselaan 15 te Ermelo melden. Op dit adres woont A.R. van der Graaf, de gastheer die zich, naast interesse voor filatelie, ook verdiept in lokaal historische zaken, getuige een grote verzameling ansichten. Alhoewel de opmaat tot de uitnodiging in zijn vriendenkring - waarvan nu niemand meer onder ons is - is besproken moeten we het voor de feiten doen

...

Fotoreportage van Egbert Vonkeman

 

ALV 2020
Ingekomen reacties op het jaarverslag 2019

De ALV 2020 is digitaal uitgeschreven vanwege de corona omstandigheden die een fysieke vergadering in 2020 niet toelieten.

Van 1 tot 15 januari 2021 had u de mogelijkheid om schriftelijk / digitaal vragen te stellen naar aanleiding van de notulen 2019, het jaarverslag 2019 en het Beleidsplan 2021-2025.
In de bestuursvergadering d.d. 2 februari 2021 zijn de binnengekomen reacties besproken.
Er zijn geen reacties op het Beleidsplan 2021-2025

...

Onlangs kregen we het verzoek van de regio-archeoloog, Maarten Wispelwey, om als Werkgroep Archeologie van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo te helpen bij een opgraving op de Markt in Putten. Tien vrijwilligers van onze werkgroep hebben aan deze oproep gehoor gegeven en vervolgens op maandagmorgen 26 oktober verschillende skeletten bloot gelegd.

Slideshow van de officiele "opening".

De medische materialen die de Vereniging gekregen heeft van 's Heeren Loo Lozenoord zijn alle gefotografeerd.

Maandagavond jl was de eerste lezing in 2016. Voor een publiek van ruim 150 bezoekers hield Sander Wassing op enthousiaste wijze een betoog over de Beeldenstorm van 1566 en de Ermeloërs die erbij berokken waren. Voor de pauze verklaarde hij de ontwikkelingen die leidden tot de gebeurtenissen,