Afgelopen week ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Gert Nijeboer.

Gert was sinds 2011 lid van de vereniging. In de afgelopen decembermaand heeft hij zich nog weer vol voor de vereniging ingezet. Hij was lid van de werkgroep Dialect en Folklore en vervulde daar de functie van secretaris. Ook verrichtte hij veel werk bij de uitgifte van Van ’t Erf van Ermel. Hij hielp mee het verenigingsblad verzendklaar te maken en ging daarna, samen met Henk Loedeman, de

...
Bezocht u al eens de Beeldbank van de vereniging?  In bijgaande slideshow ziet u een kleine verzameling van fotomateriaal dat daar, naast ruim 8.000 andere afbeeldingen, is te vinden.

 

Slideshow van de Jaarvergadering 2016 met onder meer een dank aan de vrijwilligers, de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van de secretaris.

 Na de vergadering gaf Theo Koster nog een gloedvolle lezing over het landgoed Oud Groevenbeek en daarbij ging hij gedetailleerd in op de bouw en inrichting van het landhuis.

Je bent lekker bezig en alles lijkt op rolletjes te gaan totdat ......  Je loopt hopeloos vast.Je hebt van allles geprobeerd maar je komt er niet uit. Ook de kennisbank ( FAQ's ) geeft geen uitkomst.

Dan is er moelijk nog een redmiddel. Hulp op afstand. Maak contact met iemand die er mogelijk iets van weet en vraag of hij/zij hulp op afstand wil verlenen.

Hoe dit werkt? klik maar op het icon hieronder voor de uitleg.

 teamviewer icon

Een kort kijkje bij het kasteel ...

Fotoreportage door Egbert Vonkeman

 

Op woensdag 22 juli zijn we als werkgroep Documentatie weer bij elkaar geweest. Dit keer samen met

 

Wie vertelt ons de namen van de Ermelose straten, wegen en paden die op bijgaand kaartje te zien zijn?

Per heden is de regeling "Leestafel" van kracht geworden.

Geïnteresseerden  kunnen per februari 2018 op elke eerste woensdagochtend van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur,

Zo plat als een polder was het verhaal van de heer Hagoort bepaald niet.

Het was een lezing met veel beeldmateriaal op de van de heer Bunjes bekende manier. Onderwerp was de opvang van vluchtelingen in Ermelo gedurende één week in oktober 1998 in legertenten op de Ermelose Heide.

Wat hebben wij anders dan het verleden om ons te ontwikkelen?

Lezing over Groot Spriel in fotomateriaal

Donderdag 13 februari : van Uller , Waller , vuilstort en zo meer...

Op de eerste lezingavond van de vereniging in 2020 kon het verzamelde publiek luisteren naar het verhaal van een eeuw Ullerberg, verteld door Dorothea ter Horst. Inhakend op "onze" fabriek vertelde zij de geschiedenis van bedrijf en familie aan de hand van een aantal beelden op de wand.

Ter gelegenheid waarvan en wanneer werd wie door wie gedecoreerd en wie keek er toe?

luchtfoto Putterweg - Weme - Hoge WalDe Foto beeldbank bevat ook een aantal luchtfoto's van Ermelo en omgeving.

Beste leden van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"

Voor u waarschijnlijk niet onverwachts heeft het bestuur, op basis van de voorlichting en advies vanuit de overheid, besloten om de twee komende verenigingsavonden niet door te laten gaan. Dit betreft:


Op 25 maart de Algemene Ledenvergadering / Lezing van Gert Schuurman
Op 1 april de filmavond: “75 jaar bevrijding Ermelo” verzorgd door Dick Boll

Alle leden die hun e-mailadres ter beschikking hebben gesteld voor post van de vereniging

...
Beste leden van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"

Op 17 en 18 april herdenken we van 75 jaar vrijheid Ermelo

Vanwege het coronavirus heeft Burgemeester André Baars aan Jan Urbach, voorzitter van de Oranjevereniging, laten weten dat de vergunningen voor de activiteiten op 17 en 18 april worden ingetrokken.

De geplande verenigingsavond Van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” op 17 april "LANG GEWACHT EN TOCH GEKREGEN... DE BEVRIJDING!" door: Evert de Graaf gaat derhalve niet door.

Aan de leden

...

motto

volksbelang001Klik op de afbeelding en ...


 youtube logoBezoek ook een het Youtube kanaal van de OV-Ermeloo

Deze en nog enkele andere filmpjes vindt je hier

ritjes maken

 

Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten te verlenen. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Oke