ENQUÊTE 2018/2019

De vereniging staat op het punt de digitale ondersteuning uit te breiden waardoor ook in de toekomst meer en meer van deze weg gebruik kan worden gemaakt.
Om deze reden willen we u, onze leden en bezoekers, raadplegen om inzicht te krijgen in het actuele en mogelijk toekomstige gebruik er van. De enquête is in principe anoniem aan te leveren. Mocht u echter nog verdere persoonlijke aanvulling of toelichting willen verstrekken dan wordt u verzocht uw naam en bereikbaarheid te willen opgeven.

Deze enquête wordt ook verstrekt via de verspreiding van het decembernummer van ons verenigingsblad "Van 't Erf van Ermel". Dit formulier kunt u inleveren op de daarna eerstvolgende verenigingsavond.

Tip voor bij het  online invullen:

Indien u een item met Nee hebt beantwoord kan het zijn dat bij de navolgende vragen  Ja of Nee niet van toepassing zijn. Kies dan voor N.v.t. (Niet van toepassing).

 

 

1. De websites van de vereniging.

Zo ja,
Zo neen,

2 Digitale post en de Nieuwsbrief van de vereniging

3. Bereikbaarheid Indiener

Dit deel is niet verplicht.

Wanneer u toelichting wenst te geven kunt u met ons contact opnemen dan wel uw bereikbaarheid kenbaar maken zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Powered by BreezingForms