Bestuur

Voorzitter S. (Steven) van Loo contact
Secretaris

S. (Sandra) Schriever (wnd)

contact
Penningmeester G. (Gertjan) van Assen contact
Ledenadministratie G. (Gertjan) van Assen contact
Webbeheerder E. (Egbert) Vonkeman contact
Coördinatie lezingen/excursies N. (Nely) Klarenbeek contact
Algemeen lid H. (Hans) Gerards contact
  Th. (Theo) Koster contact
  H. (Henk) Loedeman  
  J. (Jan) Bisschop  
  V. (Viviane) van Oosten - Thal  

 Het doel van de vereniging is:

De kennis van de historie van Ermelo bevorderen

Dit doel wordt bereikt door:
  • het houden van lezingen, het organiseren van exposities en excursies;
  • het bevorderen van onderzoek op historisch gebied;
  • het samenwerken met personen, instellingen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven.

De Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"

In 1976 vatte de heer A. R. van der Graaf, destijds tandarts in Ermelo, het plan op een oudheidkundige vereniging op te richten. Op 7 september van dat jaar nodigde hij een aantal Ermeloërs uit om hierover van gedachten te wisselen. Ook aanwezig was de heer Kruiswijk Jansen van het Gelders Oudheidkundig Contact. Hij gaf informatie over wat er zoal komt kijken bij de oprichting van een dergelijke vereniging.

De Brief

Brief van van der Graaf

Het vervolg was een openbare bijeenkomst in "De Hoeve" waar zoveel mensen aanwezig waren dat met een gerust hart besloten kon worden tot oprichting van een vereniging. Een voorlopig bestuur werd gevormd. De vaststelling van de statuten vergde enige tijd. Op 16 februari 1978 was het zover dat ze officieel werden vastgelegd door een notaris. Deze datum is sindsdien aangemerkt als de datum van oprichting.

Voormalig voorzitter H. J. van Beek ( 2005) was bij leven erelid van de vereniging.

Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851ND Ermelo
Aanvang 19:30 uur

Voor de pauze wordt de algemene ledenvergadering gehouden. U krijgt een overzicht van de evenementen en financiën van het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2018.

Op 20 november 2017 brachten Henk Loedeman en Steven van Loo een bezoek aan een bijeenkomst

georganiseerd door de Provincie Gelderland samen met Erfgoed Gelderland.

De fractie van het CDA Ermelo heeft, samen met enkele bestuursleden een werkbezoek gebracht aan de

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.

Een mooi groepsportret van de vertegenwoordigers van onze vereniging op het Oostfeest 2017

Deelname Oogstfeest 2017