Door  :   Evert de Graaf rehobothkerk
Datum  :   13 december 2019
Tijd  :   aanvang 19.30 uur
Toegang  :   Gratis
Lokatie  :   Rehoboth kerk, Dirkstaalweg 43, 3851LH  Ermelo
Organisatie :   OV-Ermeloo en museum het Pakhuis 

 

 

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 begon de bezetting van ons land door de nazi’s. We kregen een burgerlijk bestuur. Een aantal fanatieke nazileiders als de Rijkscommissaris Seyss-Inquart en de SS’er Rauter, die o.a. de politie onder zich kreeg, grepen de macht.

Al snel begonnen de Duitse bezetters met de nazificatie van ons land en een van de maatregelen was het verbod op politieke partijen. Alleen de NSB, opgericht door ir. A. Mussert in 1931, werd niet verboden. Toch was zijn partij bepaald geen ‘eenheidsbeweging’. Er waren NSB’ers die Groot-Nederlandse gedachte aanhingen (Mussert), maar anderen waren aanhangers van de Groot-Germaanse gedachte (Rost van Tonningen).

 

Bram en Eva Beem
bram en eva

Dat was ook duidelijk te zien op de Veluwe en met name in Putten. Er woedde een ordinaire machtsstrijd tussen de NSB’er Piet Goedvree, een aanhanger van Mussert, en de waarnemend Burgemeester Frits Klinkenberg, die aanhanger was van de Groot-Germaanse gedachte en een tijd lid was van de Germaansche SS in Nederland. Een ding hadden ze gemeen: hun haat ten opzichte van de Joden.

 

Beiden werden beruchte Jodenjagers, waarvan o.a. Bram en Eva Beem ook het slachtoffer werden. Vooral Klinkenberg werd zeer gevreesd en maakte naam als Jodenjager.

 

Over de levensloop van Piet Goedvree en Frits Klinkenberg gaat de lezing van de Puttense historicus Evert de Graaf op DV 13 december a.s.

 

convocatie  pdf